Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”