Najlepsza kancelaria
rachunkowo-podatkowa w okolicy


Ingress oferuje najwyższy poziom obsługi i sprawdzone procedury rozliczania dokumentów

Usługi księgowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach pełnej księgowości dla spółek kapitałowych każdego rodzaju, spółek osobowych (jawnych), stowarzyszeń oraz osób fizycznych. Sporządzamy sprawozdania finansowe i statystyczne. Prowadzimy ewidencję w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wśród naszych usług jest także prowadzenie ewidencji i rozliczanie majątku trwałego oraz inwestycji.


Rozliczenia podatkowe

Proponujemy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczamy VAT w obrocie krajowym, w ramach Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską. Usługi Ingress obejmują również rozliczenia CIT, PIT, PCC, IFT, pliki JPK, akcyzę,  a także podatki lokalne.


Rozliczenia z urzędami

Zapewniamy właściwe i terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wśród oferowanych usług można wyróżnić: przygotowywanie deklaracji ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, przygotowywanie rozliczeń rocznych. Współpracujemy również z Urzędem Statystycznym, PFRON, Urzędem Celnym. Przejmujemy odpowiedzialność za złożone w tych instytucjach oświadczenia czy deklaracje i reprezentujemy klienta przed urzędami, także w razie kontroli.


Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy przygotowywanie i kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Nasze usługi obejmują m.in. sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS, obliczanie i monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP. Zajmujemy się sporządzaniem list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych, raportów RMUA, jak również obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i przygotowywaniem na koniec roku PIT-11, PIT04R i PIT-40. W razie potrzeby przygotowujemy lub weryfikujemy umowy cywilno-prawne ze zleceniobiorcami i możemy sporządzać rachunki rozliczeniowe wynagrodzeń zleceniobiorców.

Wsparcie i bezpieczeństwo na każdym kroku


Nasza kancelaria oferuje kompleksową opiekę księgowo-podatkową. Skorzystanie z naszych usług pozwala klientowi uniknąć kosztów związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry: wynagrodzeniem, zapewnieniem przestrzeni w biurze firmy, zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, wymaganego przez prawo podpisu kwalifikowanego, szkoleniami.

Wysokiej klasy specjaliści Ingress reprezentują klientów przed urzędami. Wszystkie deklaracje, sprawozdania, formularze podpisujemy i składamy do właściwych instytucji w imieniu klienta. W przypadku kontroli w firmie, to kancelaria rachunkowa kontaktuje się z urzędnikami. Ingress przejmuje również z klienta odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy księgowe.

Atrakcyjne ceny i współpraca oparta na zaufaniu


Prowadząc naszą działalność stosujemy sprawdzone, niezawodne procedury przepływu i kontroli dokumentów. Pozwala to zminimalizować ryzyko błędów. Nasz zespół nieustannie się rozwija, uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących branżowej wiedzy. Do tego na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, by zawsze oferować najlepsze i zgodne prawem z rozwiązania. Gwarantujemy elastyczność jeśli chodzi o kontakty z klientami i przekazywanie dokumentów. W zależności od okoliczności, spotkania mogą odbywać się w naszej siedzibie, u klienta lub online.

Ceny naszych usług są ustalane indywidulanie i są zależne od zakresu i stopnia skomplikowania zaangażowania kancelarii, liczby obsługiwanych pracowników oraz ilości dokumentów księgowych rozliczanych w miesiącu. Staramy się, by były one atrakcyjne i dopasowane do potrzeb i możliwości klienta. Współpracę opieramy na zaufaniu, ale szczegółowe ustalenia dotyczące obowiązków określamy w umowie. Bez względu na wysokość stawki, traktujemy swoje zadania poważnie i profesjonalnie, zdając sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności.

ciążącej na nas odpowiedzialności.