Oszusci a CEIDG !!!

Uważajmy na oszustów – wpis do CEIDG jest bezpłatny!

Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed fałszywymi mailami i listami przesyłanymi do osób które zarejestrowały jednoosobową działalność gospodarczą. Ministerstwo informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

System nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców. CEIDG jest jedynym oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do ewidencji jest bezpłatny. Komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie internetowej CEIDG, a także na stronach resortu i serwisie biznes.gov.pl.

Komunikaty rozpowszechniane są także za pośrednictwem urzędów, z którymi przedsiębiorcy mają częsty kontakt (urzędy gmin, urzędy skarbowe, itp.).

MR podejmuje różne działania, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat.
Do przedsiębiorców oraz urzędników skierowane zostały również wiadomości z ostrzeżeniem i prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie rejestrów. Ponadto, w systemie CEIDG wprowadzone zostały zmiany, które utrudniają filtrowanie bazy danych według kryteriów, którymi posługiwały się prywatne rejestry.

Wszystkim przedsiębiorcom resort rozwoju zaleca uważną lekturę pism pochodzących z komercyjnych rejestrów. Osoby, które czują się poszkodowane, mogą osobno złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Źródło: inforfk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *