Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie pomaga rozwijać firmy

Sprawdź, kto może skorzystać z pożyczki. 
Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” pomaga rozwijać firmy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach Programu, udzielane są nisko oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. 
Od 1 czerwca 2017 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 87 071 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 26 121,30 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2017 r.
W sumie na oba cele wydatkowano już łącznie kwotę ok. 193,6 mln zł (w tym prawie 2 mln na nowe miejsca pracy dla bezrobotnych) – 3051 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 83 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *