Składki ZUS na jedno indywidualne konto!

 

Sejm 7 kwietnia przyjął  zmiany w prawie pozwalające na opłacanie  składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek. W czwartkowych głosowaniach Sejm przyjął  trzy redakcyjne poprawki Senatu do zmian w prawie pozwalających na opłacanie  składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek.

Numer konta będzie przypisany do unikalnego identyfikatora płatnika  a więc ZUS nie będzie miał problemu z identyfikacją wpłaty. Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Zmiana ta ma spowodować wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na koncie – pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *